ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์ร่วมใจกันทำความดี ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์ร่วมใจกันทำความดี ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

2136

9 กรกฎาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมร้อยดวงใจชาวพังงา ต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมร้อยดวงใจชาวพังงา ต้านภัยยาเสพติด

2414

26 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐ ณวัดบ้านเตรียม

โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐ ณวัดบ้านเตรียม

2103

6 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการ สปสช ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมคณะกรรมการ สปสช ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

2049

18 พฤษภาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

2063

16 เมษายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแข่งฟุตซอล

ร่วมแข่งฟุตซอล

2273

10 เมษายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

1878

10 เมษายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

ร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

1859

10 เมษายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561

งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2561

1858

25 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

1851

16 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายดอกไม้จันทน์

พิธีถวายดอกไม้จันทน์

1853

15 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยมหาราช ประจำปี 2560

วันปิยมหาราช ประจำปี 2560

1858

25 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

1844

6 กันยายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

1846

11 กรกฎาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคืนความชุมชื้นให้ผืนป่า ปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้น คลองปาเต๊ะ

โครงการคืนความชุมชื้นให้ผืนป่า ปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้น คลองปาเต๊ะ

1844

11 กรกฎาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560

กิจกรรม กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560

1839

7 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ Big Claenning Day

โครงการ Big Claenning Day

1753

7 เมษายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็ก ประจำปี 2560

วันเด็ก ประจำปี 2560

1750

6 มีนาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

1754

2 มีนาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันออกพรรษา (ชักพระ)

กิจกรรมวันออกพรรษา (ชักพระ)

1750

30 พฤศจิกายน 2559
อ่านเพิ่มเติม...