ภาพกิจกรรม
ภาพโครงการคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าร่วมพัฒนาชุมชน

ภาพโครงการคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าร่วมพัฒนาชุมชน

1746

21 พฤษภาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี 2557

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี 2557

1744

19 พฤษภาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

1738

20 มีนาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.คุระทัศนศึกษาที่เกาะตาชัย

อบต.คุระทัศนศึกษาที่เกาะตาชัย

1742

19 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กปี 2557

กิจกรรมวันเด็กปี 2557

1745

18 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านเพิ่มเติม...
งานแตงโม ปี 2557

งานแตงโม ปี 2557

1753

18 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านเพิ่มเติม...
วันพ่อ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

วันพ่อ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

1749

27 มกราคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระจัดทำโครงการประชาคม<br>แผนชุมชนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗<br> และแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระจัดทำโครงการประชาคม<br>แผนชุมชนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗<br> และแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

1750

2 พฤษภาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <br>ด้านภัยพิบัติสึนามิ จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <br>ด้านภัยพิบัติสึนามิ จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

1750

25 เมษายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระจัดกิจกรรมงานประเพณี<br>สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระจัดกิจกรรมงานประเพณี<br>สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖

1739

11 เมษายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระร่วมกิจกรรมใน<br>งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระร่วมกิจกรรมใน<br>งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖

1754

29 มีนาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน <br>หมู่ที่ 4 จัดงานเปิดฟ้าอันดามัน 56

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน <br>หมู่ที่ 4 จัดงานเปิดฟ้าอันดามัน 56

1746

14 กุมภาพันธ์ 2556
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระร่วมกิจกรรมออกร้านในงาน<br>แตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระร่วมกิจกรรมออกร้านในงาน<br>แตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๕๖

1746

28 มกราคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ<br> ประจำปี 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ<br> ประจำปี 2556

1751

23 มกราคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระร่วมกับ <br>ศพส.อ.คุระบุรีจัดทำโครงการค่ายคนดีศรีคุระ รุ่นที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระร่วมกับ <br>ศพส.อ.คุระบุรีจัดทำโครงการค่ายคนดีศรีคุระ รุ่นที่ 3

1740

23 มกราคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
นายอำเภอมานิต เพียรทอง<br> มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ<br> เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

นายอำเภอมานิต เพียรทอง<br> มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ<br> เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

1740

27 ธันวาคม 2554
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.คุระ จัดวางพานพุ่มหน้าที่ทำการ <br>เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2554

อบต.คุระ จัดวางพานพุ่มหน้าที่ทำการ <br>เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2554

1745

27 ธันวาคม 2554
อ่านเพิ่มเติม...
"อบต.คุระร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่ประจำปี 2554

"อบต.คุระร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่ประจำปี 2554

1743

27 ธันวาคม 2554
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

1750

27 ธันวาคม 2554
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ กิจกรรมทำความสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ

โครงการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ กิจกรรมทำความสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ

1848

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...