เรื่องอื่นๆ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
18 พฤษภาคม 2565

91


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
27 ธันวาคม 2562

302


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ชื่อเต็ม 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562
27 ธันวาคม 2562

310


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การดำเนินการกิจการประปา พ.ศ.2553
13 กันยายน 2562

299


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การดำเนินการกิจการประปา พ.ศ.2553 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การดำเนินการกิจการประปา พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่1) พ.ศ.2556
13 กันยายน 2562

301


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การดำเนินการกิจการประปา พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่1) พ.ศ.2556 ได้ที่นี่
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540
13 กันยายน 2562

298


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2542
13 กันยายน 2562

335


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2542 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562
13 กันยายน 2562

318


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะลมอาหาร พ.ศ.2562
13 กันยายน 2562

304


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะลมอาหาร พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ