แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
24 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569
5 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
7 เมษายน 2566

31


ประกาศ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ
คำสั่ง การจัดบุคลากรสู่ตำแหน่งตามโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)ปรังปรุง ครั้งที่ 2
7 เมษายน 2566

36


คำสั่ง การจัดบุคลากรสู่ตำแหน่งตามโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)ปรังปรุง ครั้งที่ 2

ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล
7 เมษายน 2566

32


ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
7 กรกฎาคม 2564

303


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

เอกสารแนบ
คำสั่ง การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปิ้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ปรับปรุง ครั้งที่๑
30 มิถุนายน 2564

206


คำสั่ง การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปิ้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ปรับปรุง ครั้งที่๑

เอกสารแนบ
ประกาศ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
30 มิถุนายน 2564

194


 ประกาศ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

เอกสารแนบ
ประกาศ การปรับปรุงเผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ -๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
30 มิถุนายน 2564

189


ประกาศ การปรับปรุงเผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ -๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
1 ตุลาคม 2563

234


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
30 มิถุนายน 2563

277


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
30 มิถุนายน 2563

351


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
28 พฤษภาคม 2563

329


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ องค์การหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
1 สิงหาคม 2562

294


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ องค์การหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563
12 มิถุนายน 2562

341


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ file:///C:/Users/Administrator/Desktop/kura/www.kura.go.th/detail6fb5.php?id=31 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
12 มิถุนายน 2562

331


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ที่นี่

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/kura/www.kura.go.th/detaildac1.php?id=32

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
12 มิถุนายน 2562

342


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
29 กันยายน 2560

330


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563
29 กันยายน 2560

336


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ได้ที่นี่

เอกสารแนบ