รับ-โอน-ย้าย
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับดารสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 พฤษภาคม 2566

0


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับดารสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผูับริหาร 2566
18 เมษายน 2566

25


รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผูับริหาร 2566

เอกสารแนบ
รับโอนพนักงานส่วนตำบล 2566
18 เมษายน 2566

35


รับโอนพนักงานส่วนตำบล 2565

เอกสารแนบ
รับโอนพนักงานส่วนตำบล 2565
19 ธันวาคม 2565

44


รับโอนพนักงานส่วนตำบล 2565

เอกสารแนบ
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผูับริหาร 2565
19 ธันวาคม 2565

41


รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผูับริหาร 2565

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การรับโอน (ย้าย )พนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหาร
23 มิถุนายน 2565

120


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การรับโอน (ย้าย )พนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหาร

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
17 สิงหาคม 2564

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีวบประมาณ 2563
6 มีนาคม 2563

38


ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีวบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การับโอน (ย้าย )พนักงานส่วนตำบล
11 กุมภาพันธ์ 2563

374


องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มีความประสงค์ขอรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 

เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563 

เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
13 พฤศจิกายน 2562

339


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ได้ที่นี่