งานพัฒนาชุมชนฯ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น.
5 ตุลาคม 2565

63


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
3 ตุลาคม 2565

58


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565 ตามเวลาราชการ
3 ตุลาคม 2565

57


เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รอบที่ 1 
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565
ตามเวลาราชการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 กันยายน 2565

57


ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
30 กันยายน 2565

66


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
21 กันยายน 2565

74


รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565
30 สิงหาคม 2565

20


ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ราย นางสาวรอบ๊ะ สุดหลง
22 มิถุนายน 2565

17


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายร้อหมาด ขนาดผล รองนายกอบต.คุระ นายมัรโซด นูรุ้นรุดดีน เลขานายกอบต.คุระ เจ้าหน้าที่อบต.คุระ สมาชิกสภาอบต.คุระ ม.3 และ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ร่วมกับนางสาวธัญญารัตน์ แก้วประเสริฐ ปลัดอำเภอคุระบุรี ลงพื้นตรวจสอบที่ให้การช่วยเหลือและตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของคนพิการ รายนางสาวรอบ๊ะ สุหลง

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวีตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
22 กุมภาพันธ์ 2565

117


กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวีตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) ณ ศาลาเอนกประสงค์มัสยิดบ้านหินลาด

รายงานผลการดำเนินงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
30 พฤศจิกายน 2564

84


รายงานผลการดำเนินงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
บัตรคนพิการ ทำอะไรได้บ้างนะ?
24 พฤศจิกายน 2564

19


บัตรคนพิการ ทำอะไรได้บ้างนะ?
 
1.เบี้ยคนพิการ
📌เดือนละ 800 บาท
📌 ยื่นรับได้ที่หน่วยงานในพื้นที่ที่ตนมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
1.1 หากอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขต
1.2 กรณีอยู่ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
 
2.สิทธิรักษาพยาบาล (มีบัตรประจำตัวคนพิการ + ลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ = บัตรทองกรณีผู้พิการ)
📌บริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่ง
📌ฟื้นฟูสมรรถภาพ (การบำบัดต่าง ๆ)
📌อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ขาเทียม เครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์เสริม
 
3.ลดหย่อนค่าโดยสาร
📌 MRT ฟรีทุกสถานี
📌BTS ฟรีทุกสถานี
 
4.บริการด้านการศึกษา
📌 จัดบริการด้านการศึกษา ตั้งแต่เข้าเรียน จนจบปริญญาตรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
5.ส่งเสริมอาชีพ
📌 ได้รับการส่งเสริมให้มีงานทำ
📌 ได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพอิสระ
📌 ได้รับการส่งเสริมด้านสื่อ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
 
6.การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริการล่ามภาษามือ การช่วยเหลือทางกฎหมาย
 
7.ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
📌 เหมาจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาท
 
8.ให้กู้ยืมเงิน
📌 อายุ 20 ปีบริบูรณ์
📌 รายละไม่เกิน 60,000 บาท
📌 รายละไม่เกิน 5 ปี
📌 ไม่คิดดอกเบี้ย
 
9.สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ที่จะลดหย่อนได้ ได้แก่
📌 คนพิการ
📌 ผู้ดูแล
📌 นายจ้าง
📌 ผู้ให้บริการสาธารณะ
📌 ผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือในโครงการช่วยเหลือคนพิการ
📌 ผู้บริจาค
การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
5 ตุลาคม 2564

153


การรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบที่ 1)
4 ตุลาคม 2564

173


การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบที่ 1) #แจ้งลูกบ้านในพื้นตำบลคุระทุกท่านที่มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ(#ที่เกิดเกิดก่อน 2 กันยายน 2506) มาลงทะเบียนขอรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยนะค่ะ #รายชื่อตามด้านล่างนี้เลยค่ะ /ขอบคุณคะ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
30 กันยายน 2564

86


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564
10 สิงหาคม 2564

90


ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563
17 มิถุนายน 2564

194


ประชาสัมพันธ์ "คนพิการต้นแบบ" ประจำปี 2563 และโครงการสำรวจมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา SMILE CITY 6 จังหวัด โดยมีการเผยแพร่ทางช่องทางเว็บไซต์ WWW.dep.go.th YouTube Dep. Channael และ Facebook fan page ขอกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรณรงค์เสริมสร้างการเคารพสิทธิและศักศรีดิ์ของคนพิการ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สังคมทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้สังคมมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ต่อไป 

การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ
5 เมษายน 2564

146


การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ

 

รายงานการจัดทำฐานข้อมูลทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563
22 กรกฎาคม 2563

174


รายงานการจัดทำฐานข้อมูลทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานตามมาตราการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
2 มิถุนายน 2563

269


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานตามมาตราการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

มอบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุดีเด่น 2563
20 มีนาคม 2563

180


องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

มอบประกาศเกียรติคุณแก่
นาย จรุง กาญจนกุล
เพื่อแสดงว่าได้รับคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุดีเด่น ระดับตำบล ประจำปี 2562 
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2563