แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570
16 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ตุลาคม 2565

15


 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้อนกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)
10 พฤษภาคม 2565

3


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้อนกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 มีนาคม 2565

11


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562
7 เมษายน 2563

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562
13 กันยายน 2562

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
13 กันยายน 2562

37


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี 2561-2563
3 มกราคม 2561

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี 2561-2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุกริต (2560-2561)
3 ตุลาคม 2560

40


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันและปราบปรามการทุกริต (2560-2561) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ