แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 ตุลาคม 2565

80


 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
แผน ป.ป.ช. 2566 - 2570
12 กันยายน 2565

99


แผน ป.ป.ช. 2566 - 2570

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้อนกันการทุจริต-พ.ศ.2565-รอบ-6-เดือน
12 พฤษภาคม 2565

119


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้อนกันการทุจริต-พ.ศ.2565-รอบ-6-เดือน

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้อนกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)
10 พฤษภาคม 2565

6


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้อนกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 มีนาคม 2565

137


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้อนกันการทุจริต พ.ศ.2564
29 มีนาคม 2564

286


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้อนกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

เอกสารแนบ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564
15 กันยายน 2563

258


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสถิติการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
25 มิถุนายน 2563

319


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสถิติการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
7 เมษายน 2563

261


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562
2 เมษายน 2563

281


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
11 มีนาคม 2563

232


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562
13 กันยายน 2562

312


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
13 กันยายน 2562

310


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2563
10 กันยายน 2562

248


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
4 ตุลาคม 2561

298


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี 2561-2563
3 มกราคม 2561

305


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี 2561-2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุกริต (2560-2564)
3 ตุลาคม 2560

304


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนป้องกันและปราบปรามการทุกริต (2560-2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ