โอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โอนครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2567
10 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
โอนครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566
4 เมษายน 2566

30


 โอนครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่-2-ประจำปี-2566.pdf
4 เมษายน 2566

30


แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่-2-ประจำปี-2566.pdf

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566
17 กุมภาพันธ์ 2566

33


โอนครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566
14 กุมภาพันธ์ 2566

35


โอนครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่-3-ประจำปี-2565
14 กุมภาพันธ์ 2566

34


แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่-3-ประจำปี-2565

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566
7 กุมภาพันธ์ 2566

31


โอนครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
20 มกราคม 2566

35


โอนครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
18 มกราคม 2566

35


แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ-2566
10 มกราคม 2566

34


โอนครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ-2566

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ-2566
23 ธันวาคม 2565

35


โอนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ-2566

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ-2566
24 พฤศจิกายน 2565

35


โอนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ-2566

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่ 23-ประจำปีงบประมาณ-2565
21 กันยายน 2565

66


โอนครั้งที่ 23-ประจำปีงบประมาณ-2565

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่22-ประจำปีงบประมาณ-2565
15 กันยายน 2565

64


โอนครั้งที่22-ประจำปีงบประมาณ-2565

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่21-ประจำปีงบประมาณ-2565
31 สิงหาคม 2565

70


โอนครั้งที่ 21-ประจำปีงบประมาณ-2565

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่ 20-ประจำปีงบประมาณ-2565
30 สิงหาคม 2565

70


โอนครั้งที่ 20-ประจำปีงบประมาณ-2565

เอกสารแนบ
โอนครั้งที่19-ประจำปีงบประมาณ-2565
16 สิงหาคม 2565

71


โอนครั้งที่19-ประจำปีงบประมาณ-2565

เอกสารแนบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
11 สิงหาคม 2565

67


แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
11 สิงหาคม 2565

6


แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

โอนครั้งที่18-ประจำปีงบประมาณ-2565
10 สิงหาคม 2565

72


โอนครั้งที่18-ประจำปีงบประมาณ-2565

เอกสารแนบ