สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
2 พฤศจิกายน 2562

0


องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เลขที่ 99  หมู่ที่ 11 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 _ www.kura.go.th.html

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781

E-mail : obtkura.2561@gmail.com
E-mail : office@kura.go.th
http://www.kura.go.th