ข่าวประกาศ
ประกาศผลสอบผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
31 พฤษภาคม 2566

1786


ประกาศผลสอบผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง และการสอบภาคปฏิบัติ (ภาค ข) สำหรับตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัด กองช่าง