ข่าวประกาศ
ประกาศศูนย์ประสานการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.คุระ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เขตเลือกตั้งที่ ๓ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
1 มิถุนายน 2566

1791


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เขตเลือกตั้งที่ ๓ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง