ข่าวประกาศ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 ตุลาคม 2566

1561