ข่าวประกาศ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
21 ธันวาคม 2566

849


ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567