ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
21 ธันวาคม 2566

880


ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567