ข่าวประชาสัมพันธ์
#ประชาสัมพันธ์ ผู้พิการที่มีความประสงค์รับอุปกรณ์ช่วยความพิการ ( เช่น รถเข็นวีลแชร์ รถสามล้อโยก หรือไม้เท้าขาว ) สามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนาชุมชน หรือโทรที่ 076-491-690 ภายในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ
9 กุมภาพันธ์ 2567

823


ประชาสัมพันธ์

ผู้พิการที่มีความประสงค์รับอุปกรณ์ช่วยความพิการ (เช่น รถเข็นวีลแชร์ รถสามล้อโยก หรือ ไม้เท้าขาว) 

สามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนาชุมชน หรือ โทร 076-491-690 ภายในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาราชการ