ข่าวประชาสัมพันธ์
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣📣 📣ทราบหรือไม่❓ ไม่ต้องเดินทางมาที่กองทุนผู้สูงอายุ ก็สามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพได้ เพียงแค่สแกนQR Code 📱กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน✅ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป☎️ ขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณก็สามารถทำเองได้ที่บ้าน 💻 สะดวก✅ ลดเวลาเดินทาง✅ https://odf.dop.go.th/login 💁‍♀️ขั้นตอนการยื่นขอรับการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ https://www.youtube.com/watch?v=Glknku26suQ&t=1s ที่มา: สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พังงา #งานพัฒนาชุมชน #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
7 พฤษภาคม 2567

783