ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

โทรศัพท์ : 076-491-690 โทรสาร : 076-491-781

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban06820602@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.คุระ