ภาพกิจกรรม
โครงการวันวิชาการสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ครู และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
2374
24 มีนาคม 2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเนรมิตร มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันวิชาการสานสัมพันธ์เด็กเล็ก ครู และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ และพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัยที่ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กดีมีคุณธรรม เด็กดีมีจิตสาธารณะ และหนูน้อยมารยาทดี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ