ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
2333
3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นายเนรมิตร มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มอบหมายให้ นางสาวจิราพร คงแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายศุภฤกษ์ เกตุสุรินทร์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอคุระบุรี เป็นประธานในพิธี