ภาพกิจกรรม
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
2096
29 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.00 น. นายวิชญุตม์ ทองแป้น  นายอำเภอคุระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ หัวถนนแพปลา บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลคุระ ได้สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีอย่างประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป