ข่าวประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับดารสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 พฤษภาคม 3109

1969


รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับดารสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566